เคล็ดลับการกู้คืนไฟล์ Android

[แก้ไข] วิธีแก้ไขปัญหา Boot Loop ของ Android โดยไม่ให้ข้อมูลสูญหาย [MiniTool Tips]