ข่าว

วิธีถอนการติดตั้ง ย้อนกลับ ดาวน์เกรด Win 10 22H2 เป็น 21H2 หรือรุ่นก่อนหน้า