เคล็ดลับการกู้คืนข้อมูล

[แก้ไขแล้ว] อุปกรณ์นี้ถูกปิดใช้งาน (รหัส 22) ใน Device Manager [MiniTool Tips]